PHP atau Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang digunakan secara meluas oleh ramai untuk tujuan pembangunan web, dan boleh diintegrasikan dengan mudah ke HTML.

Kandungan kursus